Dokumentų valdymo sistema (DVS)

Dokumentų valdymo sistema (DVS) apima ne tik esminius dokumentų stebėjimo, saugojimo bei valdymo aspektus, tačiau yra realizuota ir kaip procesų valdymo informacinė sistema ( IS ). Veikianti moduliniu principu leidžia EDINA konsorciumo narėms naudotis tik konkrečiai organizacijai reikalingais funkcionalumais. DVS veikia MS SharePoint programinės įrangos pagrindu, yra pilnai integruota su Oracle pagrindu veikiančia veiklos valdymo informacine sistema, galimos integracijos ir kitomis veiklos IS per web sąsajas.

DVS aplinkoje veikiantys tarpusavyje integruoti, tačiau galimi ir naudoti kiekvienas atskirai šie moduliniu principu veikiantys funkcionalumai:

  • Komandiruočių ir atostogų procesų valdymas
  • Sąskaitų faktūrų valdymas
  • Sutarčių registravimas bei derinimas
  • Viešųjų pirkimų valdymas
  • Rezoliucijų ir pavedimų, vidinės korespondencijos valdymas
  • Teisės aktų valdymas
  • Raštų derinimas bei saugojimas, dokumentų archyvų valdymas
  • Projektų inicijavimo, eigos bei kontrolės proceso valdymas. Integracija su projektų valdymo programine įranga Microsoft Projects.
  • Organizacijos bei atskirų padalinių intranetai
  • Posėdžių valdymas