EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumo visuotinis narių susirinkimas

2016-05-27 11:00,
VGTU, Saulėtekio al. 11, Senato salė

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2015 m. EDINA PP konsorciumo biudžeto ir veiklos ataskaita
  2. Konsorciumo narių įmokų dydžių tvirtinimas
  3. Planuojamų struktūrinių projektų aptarimas
  4. 2016 m. konsorciumo biudžeto ir veiklos tvirtinimas
  5. Naujos konsorciumo valdybos rinkimai
  6. Ilgalaikio materialinio turto nurašymas 
  7. Kiti einamieji klausimai