EDINA PPK valdybos posėdis

2017-10-06 11:00,
KTU IT rūmai, 301 kabinetas, Studentų-48a

Darbotvarkė

  1. ŠMM audito išvadų aptarimas
  2. Dėl ŠMM lėšų skyrimo 2017 m. EDINA IS palaikymui
  3. Dėl EDINA PPK biudžeto 2017 m. vykdymo
  4. Dėl EDINA PPK nario mokesčiai už 2017 balandį-rugsėjį
  5. Einamieji klausimai