Veiklos analitika (BI)

Veiklos analitikos (angl. Business Intelligence, BI) informacinė sistema – tai specialus programinių ir technologinių priemonių komplektas organizacijos veiklai vertinti ir informacijai analizuoti. Naudojantis šios IS programiniais duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiais, suteikiama galimybė sparčiai apdoroti didelius visos organizacijos veiklą charakterizuojančius duomenų kiekius, kurie yra saugomi skirtingose duomenų saugyklose. Analizuojant duomenis įvairiais pjūviais bei detalumu ir atliekant reikšmingų rodiklių kitimo laiko atžvilgiu stebėseną, lengviau priimti ir argumentuoti strateginius veiklos efektyvumo valdymo sprendimus.

Siekiant optimaliai įgyvendinti veiklos analizės priemones, būtina iš anksto apibrėžti analizei būtinų duomenų aibę ir jų analitikos įrankius. Veiklos analitikos įrankiai gali būti tiek atskirai diegiama veiklos analitikos IS, tiek atitinkamai veiklai naudojama veiklos informacinės sistemos (pvz. studijų veiklai naudojama akademinė IS) analitikai skirti komponentai (pvz. ataskaitų modulis). Lentelėje nurodyti pagrindiniai pasirinkimą nulemiantys kriterijai. EDINA aplinkos įdiegta atskira veiklos analitikos IS, kurioje yra integruoti duomenys iš reikiamų veiklos informacinių sistemų.

Paveiksle pateiktos veiklos valdymo rodiklių informacinės sistemos (toliau – VVR IS) paslaugos, būtinos automatizuoti veiklos vertinimo rodiklių apskaičiavimo, vertinimo ir analizės procesus.