Lietuvos mokslo, studijų, veiklos ir procesų valdymo informacinė sistema EDINA

EDINA (Education Information Association) informacinių sistemų visuma apima pagrindinius aukštojo mokslo veiklos elementus. Pilnai tarpusavyje integruoti informaciniai moduliai pasiekiami SaaS (Software as a Service) principu bendruomenės debesyje, taip sudarant galimybes kiekvienam EDINA konsorciumo dalyviui gauti maksimalią naudą, naudojant tiek tarpusavyje suintegruotas, tiek ir savarankiškai veikiančias informacines sistemas.

Kaip infrastruktūrinė aplinka naudojami Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET duomenų centrai bei duomenų perdavimo tinklas. Informacinės sistemos EDINA posistemiai veikia Oracle E-Business Suite ir Oracle PeopleSoft Applications  programinės įrangos pagrindus.