Paslaugos

Edina valdymo komanda kartu su Kompetencijos centru bei išorės partneriais administruoja ir teikia šias paslaugas visiems konsorciumo nariams:

  • Poreikių konsolidavimas;
  • Išteklių paskirstymas;
  • Prieigos valdymas ir saugumas;
  • Suteiktų paslaugų matavimas ir kaštų paskirstymas;
  • Veiklos ir paslaugų optimizavimas;
  • Vystymo kryptys ir finansavimas;
  • Investicijų ir plėtros prioritetų formavimas.