Darbo užmokestis (DU)

Sprendimas, leidžiantis operatyviai valdyti žmogiškųjų išteklių užmokesčius, darbo laiko trukmę, kompetencijas vienoje bendroje sistemoje.

Darbo užmokesčio apskaita
Darbo užmokesčio apskaitos modulyje:

  • konfigūruojami priskaitymų, atskaitymų, mokesčių elementai, tvarkoma darbuotojų NPD, PNPD informacija, mokėjimų darbuotojams būdai (atlyginimo išmokėjimo sąskaitos);
  • tvarkomi darbuotojų nedarbingumo pažymėjimų duomenys, integruotai su darbo laiko apskaitos moduliu;
  • vykdomi avansiniai, mėnesiniai darbo užmokesčio skaičiavimai, atsižvelgiant į darbo laiko apskaitos duomenis, nedarbingumo, atostogų ir komandiruočių duomenis;
  • vykdomi tarpiniai darbo užmokesčio skaičiavimai darbuotojų atostogų ar atleidimo atvejais;
  • skaičiuojami visi pagal LR įstatymuose apibrėžtus reikalavimus numatyti išskaičiuoti darbuotojo ir darbdavio mokesčiai;
  • iš darbuotojų darbo užmokesčio gali būti išskaitomos socialinės išmokos, pašalpos, kiti atskaitymai, pavyzdžiui, pagal vykdomuosius raštus;
  • atliekami mokėjimai darbuotojams į jų bankines sąskaitas
  • darbo užmokesčio apskaitos duomenys yra perkeliami į Didžiąją knygą.
  • po darbo užmokesčio skaičiavimų ir mokėjimų yra rengiami atsiskaitymų lapeliai, DU suvestinės, žiniaraščiai;
  • parengiamos pagal LR įstatymuose apibrėžtus reikalavimus numatytos rengti mėnesinės, ketvirtinės ar metinės suvestinės ir ataskaitos.