Komanda

Elena Vainikevičienė

EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas

Lietuvos karo akademija
El. paštas elena.vainikeviciene@lka.lt

Justinas Rastenis

EDINA PP konsorciumo valdybos pirmininkas

Saulėtekio 11, 10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 251 2333, mob. 8677 25222
El. paštas: justinas.rastenis@vilniustech.lt

Remigijus Kutas

EDINA PP konsorciumo Projekto vadovas

Saulėtekio 11, 10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 274 5020, mob. 8686 12567
El. paštas: remigijus.kutas@vilniustech.lt

Dainoras Balnionis

EDINA PP konsorciumo projektų vadovas

Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
Tel.: (8 5) 237 0698, mob. 8699 06666
El. paštas: dainoras.balnionis@vilniustech.lt

Romualdas Česnavičius

Finansų modulio naudotojų grupės vadovas

Tel.: (8 5) 274 5008
El. paštas: romualdas.cesnavicius@vgtu.lt

Edita Jocienė

Žmogiškųjų išteklių departamento direktorė

Tel.: (8 3) 730 0095
El. paštas: edita.jociene@ktu.lt

Daiva Stašaitienė

Kauno technologijos universiteto vyriausioji buhalterė

Tel.: (8 3) 730 0060
El. paštas: daiva.stasaitiene@ktu.lt

Valdybos nariai

Kristina Bespalova

Studijų modulio naudotojų grupės vadovė

Pramonės pr. 20, 1-020 kab.
Tel. (8 37) 35 23 24
El. paštas: kristina.bespalova@go.kauko.lt

Justinas Rastenis

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovo pavaduotojas

Arūnas Stašionis

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius

Gintarė Židonė

Kauno technologijos universiteto finansų direktorė

Arvydas Žiliukas

Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento direktorius

Vytas Baranauskas

Kauno kolegijos Informacinių technologijų vystymo ir priežiūros skyriaus vadovas

Laura Daučiūnienė

Mykolo Romerio universiteto personalo valdymo centro vadovė

Vilma Bridikienė

KVK Studijų ir karjeros centro vadovė

Vaidas Liubinas

Vilniaus kolegijos Informacinių technologijų centro vadovas

Romualdas Česnavičius

Vilniaus Gedimino technikos universiteto finansų direktorius

Saulius Kreivaitis

Lietuvos sporto universiteto Informacinių technologijų skyriaus vedėjas