Studijos (STUD)

EDINA naudojamas Oracle/PeopleSoft Campus Solutions sprendimas yra universalus produktas specialiai sukurtas tam, kad patenkinti dažnai besikeičiančius aukštojo mokslo institucijų poreikius. Šiems poreikiams įgyvendinti Oracle korporacija artimai bendradarbiauja su įvairiais ir skirtingais universitetais bei kolegijomis, aukštąjį mokslą prižiūrinčiomis ar reguliuojančiomis institucijomis. Todėl naujausi Campus Solutions patobulinimai visuomet atspindi pagrindines aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir gerąją praktiką.

Pagrindinės Oracle/PeopleSoft Campus Solutions funkcinės sritys ir moduliai:

 • Akademinė bendruomenė
 • Studentų priėmimas
 • Akademiniai reikalavimai
 • Dalykai ir užsiėmimai
 • Studentų įrašų procesų grupės:
 • Studijų savitarna
 • Studijų finansai
 • Duomenų analitika:


Akademinė bendruomenė – tai Studijų administravimo posistemio modulis leidžiantis registruoti visus asmenis, t.y. studentus, dėstytojus, administratorius, naudotojus, taip pat nustatyti jų roles. Modulis leidžia aprašyti instituciją, jos akademinius padalinius, kurti komisijas, planuoti renginius. Numatyta galimybė institucijos darbuotojų asmeninę informaciją gauti tiesiogiai iš EDINA Žmogiškųjų išteklių valdymo posistemio. 

Studentų priėmimas – tai modulis kaupiantis informaciją apie perspektyvius studentus, vykdantis jų atranką ir priėmimą į konkrečias studijų programas. Yra galimybė įkelti duomenis apie pakviestuosius studijuoti institucijoje iš LAMA BPO informacinės sistemos bei pateikti reikiamus duomenis į Studentų registrą. 

Akademiniai reikalavimai – tai modulis leidžiantis užregistruoti ir aprašyti aukštojoje mokykloje vykdomas studijų programas ir joms keliamus reikalavimus. Yra galimybė registruoti ir jungtines bei gretutines studijų programas bei jų specializacijas. Aprašyti akademiniai reikalavimai ir taisyklės leidžia nustatyti studento lygį, akademinį kalendorių, įvertinimų skalę ir pan. 

Dalykai ir užsiėmimai – tai modulis skirtas studijų programų moduliams aprašyti ir užsiėmimams registruoti. Aprašant studijų modulį galima nurodyti apimtį kreditais ar valandomis, planuojamas temas ir atsiskaitymus, atsakingą padalinį bei dėstytoją, užsiėmimų tipą, laiką ir vietą. 

Studentų įrašų procesų grupės – tai modulis fiksuojantis studento pasiekimus, judėjimą ir veiklas. Vykdoma studijuojančiųjų registracija į užsiėmimus, kitose aukštosiose mokyklose įgytų kreditų perkėlimas, pažangumo vertinimas, baigiamųjų darbų valdymas, studijų baigimas. 

Studijų savitarna – tai modulis skirtas studijuojančiųjų, dėstytojų ir kuratorių prieigai prie informacijos, kuri apribojama pagal specialiai sukuriamas roles. Studentai gali matyti savo asmeninę informaciją, įvertinimus, registruotis į užsiėmimus, redaguoti leistiną informaciją. Dėstytojai informuojami apie užsiėmimų tvarkaraščius, vedamus studijų modulius, suteikiama prieiga studentų įvertinimams įrašyti. 

Studijų finansai – tai modulis skirtas studijų įmokų taisyklėms aprašyti, skaičiuoti konkrečius studijų mokesčius už pasirinktą studijų programą ar studijų modulių kreditus. Studentams suformuojami mokėjimo kvitai ir patalpinami jų savitarnos modulyje. Informacija apie studijų įmokas automatiškai perduodama į EDINA Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos posistemį. 

Duomenų analitika – tai modulis skirtas duomenims teikti, atvaizduoti ir analizuoti. Galimi keli duomenų pateikimo būdai:

 • Sąrašinės ataskaitos (Query Manager)
 • Formatuotos ataskaitos (BI Publisher)
 • Vizualizuotos ataskaitos (Pivot Grid)