EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumo visuotinis narių susirinkimas

2016-09-30 11:00,
KTU IT rūmai , Studentų g. 48a-320, Kaunas

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. EDINA PPK Visuotinio susirinkimo pirmininko rinkimai
  2. EDINA PPK jungtinės veiklos sutarties pakeitimai
  3. ESF „kietojo“ projekto ruošimo eiga, gairės
  4. ESF „minkštasis“ bei „VU studijų informacinės sistema“ projektų rengimo eiga
  5. EDINA informacinės sistemos vartotojų palaikymas, naujų plėtinių kūrimas ir infrastruktūros administravimas 
  6. Nario mokesčio dydžių ir sumokėjimo datos tvirtinimas
  7. 2016 m. biudžeto tikslinimas
  8. Microsoft skėtinė licencijų sutartis
  9. Administruojančios institucijos rinkimai
  10. Kiti einamieji klausimai