EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumo visuotinis narių susirinkimas

2017-04-21 10:00,
KTU IT rūmai , Studentų g. 48a-320, Kaunas

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. EDINA PPK 2016 m. biudžeto įvykdymo aptarimas

2. EDINA IS naudotojų palaikymas, 2017 m. I ketvirčio darbai

3. EDINA PPK 2017 m. biudžetas

4. Valdybos narių rinkimai

5. MRU, VDA, VDU ir EHU prašymų, priimti į EDINA PP konsorciumą, svarstymas

6. Kiti einamieji klausimai