Edina PPK valdybos posėdis

2023-10-19,
Vilniaus Gedimino technikos universitete

 Darbotvarkė:

1.  EDINA 2023 metų biudžeto vykdymo pristatymas.

  2.  EDINA 2024 metų biudžeto plano pristatymas.

  3.  EDINA visuotinio narių susirinkimo datos suderinimas.

  4.  EDINA Valdybos narių rinkimų aptarimas.

5.  Kiti klausimai.