EDINA PPK valdybos posėdis

2017-03-17 10:00,
KTU IT rūmai, 301 kabinetas, Studentų-48a

Darbotvarkė:

  1. 2016 m. biudžeto įvykdymo aptarimas
  2. EDINA naudotojų palaikymas, 2017 m. I ketvirčio darbai
  3. 2017 m. biudžetas
  4. Visuotinio konsorciumo narių susirinkimo darbotvarkės ir datos aptarimas
  5. MRU, VDA ir EHU prašymų, priimti į EDINA PP konsorciumą, svarstymas
  6. Kiti einamieji klausimai (prašome siūlyti kitus klausimus aptarimui)