Edina PPK valdybos posėdis

2020-10-22,
Nuotolinio bendravimo platforma Microsoft Teams

Darbotvarkė:

  1. EDINA PPK 2020 m. 9 mėn. biudžeto vykdymas;
  2. EDINA PPK 2020 m. narių antro pusmečio įnašai;
  3. EDINA PPK 2021 m. biudžeto preliminarus planas ir narių našai;
  4. EDINA PPK visuotinio narių susirinkimo sušaukimas;
  5. Kiti klausimai