Edina PPK valdybos posėdis

2021-02-18,
Nuotolinio bendravimo platforma Microsoft Teams

Darbotvarkė:

  1. EDINA PPK 2020 m. biudžeto vykdymas;
  2. EDINA PPK 2021 m. biudžetas ir narių įnašai;
  3. EDINA PPK visuotinio narių susirinkimo sušaukimas;
  4. Kiti klausimai