Edina PPK visuotinis narių susirinkimas

2021-03-18,
Nuotolinio bendravimo platforma Microsoft Teams

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vilniaus universiteto kreipimosi reorganizavus Šiaulių universitetą;
  2. Dėl EDINA PPK 2020 m. biudžeto vykdymo;
  3. Dėl EDINA PPK 2021 m. biudžeto;
  4. Dėl EDINA PPK 2021 m. narių įnašų dydžių;
  5. EDINA PPK valdybos rinkimai;
  6. FVAIS projekto aptarimas;
  7. EDINA PPK administruojančios institucijos rinkimai;
  8. Kiti klausimai.