Edina PPK visuotinis narių susirinkimas

2021-11-11,
Nuotolinio bendravimo platforma Microsoft Teams

Darbotvarkė:

  1. Dėl EDINA PPK 2021 metų biudžeto vykdymo;
  2. Dėl EDINA PPK 2021 metų II pusmečio įnašų dydžių patvirtinimo;
  3. Dėl EDINA PPK 2022 m. biudžeto ir įnašų dydžių projekto;
  4. Dėl EDINA PPK Valdybos darbo reglamento;
  5. Dėl EDINA sistemų kibernetinės saugos užtikrinimo;
  6. Kiti klausimai.