Edina PPK visuotinis narių susirinkimas

2022-03-31,
Nuotolinio bendravimo platforma Microsoft Teams

Darbotvarkė:

  1. Dėl Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujančio Konsorciumo nario (jo atstovo) rinkimų;
  2. Dėl EDINA PPK 2021 m. biudžeto vykdymo;
  3. Dėl Mykolo Riomerio universiteto kreipimosi naudoti EDINA IS Finansų valdymo ir apskaitos bei Žmogiškųjų išteklių valdymo posistemius;
  4. Dėl Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos EDINA palaikymo ir plėtros konsorciumo 2022 metų biudžeto;
  5. Dėl 2022 m. Konsorciumo narių metinių įnašų dydžių;
  6. Kiti klausimai.